Mason Olmak İster misin?

Mason Olmak İster misin? – Sizlere 1 yıldır sorgulayın, tek bir şeye bakarak insanlar hakkında bir yargıya varmayın, şucu bucu diye ayırmayın dememe rağmen sırf bir kolye takıyorum diye beni mason ilan etti bazı şahıslar.

Püü yazıklar olsun. Bende hiç mason olacak bir tip var mı? Derdiniz kolye mi? Bu kolye bende manevi değer haricinde hiçbir şey ifade etmiyor.

Sekiz köşesi varmış, ortasında iç içe geçmiş 3 tane üçgen varmışşş, bunlar önemli değil. İnanmadınız mı alın fırlatıp atıyorum.. Neyse beni izleyen mason kardeşler yanlış anlamasın 😀

Bu videoyu çekmek için gerekli ekipmanları kendisinden alacaktım ama arkadaş şehir dışında. Kendisi çok taşaklı bir mason.. olabilirdi ama teklif gelmedi. Eyyy hür ve kabul edilmiş mason locası.. bizi de görün la..

Mason diyince aklınıza üçgen, göz, illumemati gibi bir sürü şey geliyor. Görüp duyduklarınız ya da okuduklarınızın çoğu anti masonik şeylerdir yani masonluk ile alakalı değildir.

Hatırlarsanız size sorgulama işlemine geçmeden önce önyargılarınızı kaldırıp etraflıca o şeyi anlamanız gerektiğini söylemiştim.

Komple teorilerini bir kenara bırakın, eminim bir çoğunuz masonluğu merak ediyor ama gerçekten kaçınız masonların kendi sitesine girip araştırma yaptı?

Şu zamana kadar hep komplo teorileri üzerinde durdunuz çünkü o ihtimal size daha marjinal, ilgi çekici geldi. Ama lütfen bir kez de söz hakkını masonlara verin ve kendi ağızlarından kendilerini tanımlamalarını dinleyin.

Burada masonluğu övmüyorum, onların gözünden olaya bakmaya çalışıyorum. Sorgulama işlemini başka videolarda yaparız.

Google a hür ve kabul edilmiş masonlar yazdığınızda ilk sırada masonların internet sitesi çıkar. Orada gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Sitenin sağ tarafında kamuoyuna duyuru diye bir bölüm var.

Masonlar Devletine ve Milletine sadakat yeminiyle bağlıdır, fetö orospu çocuğuyla, Harun Yahya diğer adıyla Adnan Oktar denilen sapıkla bizim bir bağlantımız yoktur onlar mason değil, hepsi iftira ibareleri yer alır.

Tabii benim söylediğim şekilde değil. Ben bu söyleme inandım çünkü mason forumunda 2007 yani 11 yıl önce Harun yahyaya geçirdiklerini gördüm. Neyse bunlar hakkında konuşup vaktimizi boşa harcamadan asıl meseleye geleyim.

Hiram Ustayı hiç duydunuz mu? Hz Süleyman zamanında Süleyman Mabedinin yapımı için görevlendirilen birisi aslında kurgusal bir karakter diyebiliriz çünkü bir çok mason hiram usta nın gerçek olmadığını belirtip anlatılan öykü, efsane içindeki mesajların önemi üzerinde durur.

Belki öyle birisi gerçekten vardır bilemiyorum ama bunun masonlar içinde bile tartışma konusu olduğunu söylüyorum. Hiram usta mabedin yapımı için çalışan işçileri çırak, kalfa ve üstad olarak 3 sınıfa ayırır ve onlara derecelerine göre mimarlık sırlarını öğretir.

Bazı masonlar, genelde 3 mason olarak anlatılır. Üstad derecesinde olmamalarına rağmen üstadlığın sırlarını ister hiram ustadan. Ustada bunlara sırrı vermeyince adamı öldürüyorlar.

Onun öldürülmesinden sonra diğer masonlar beyaz eldiven giymeye başlarlar, hiram ustayı biz katletmedik, ellerimize kan bulaşmadı anlamında. Efsane aşağı yukarı bu şekilde, herkes farklı bir şeyler anlatıyor zaten. Masonlar ise olaya şöyle bakıyor, ortada bir öldürülme olayı vardır ama bu simgeseldir.

Öldürülen nedir, öldürenler nelerdir?

Mason duvarcı demek. Geçmişte bunlar müteahhit, inşaat işçisi falanmış. Bu yüzden öyle bir isim almışlar. Masonluk meslek erbablarının bir araya gelerek mesleki sırlarını paylaştıkları bir örgütlenmedir.

Ulaşmak istedikleri hedef tüm insanların barış ve mutluluk içinde yaşayacağı bir ülkü mabedinin yapımıdır. Masonlar kendilerini taş olarak görür ve yontularak kamil insan olmaya çalışırlar. Tasavvuf ta da bu var değil mi.

Tasavvuf din değildir. Tabiri caizse tasavvuf İslamiyetin üzerine kurulmuştur.

Bence bunun tabiri caiz değil. Aynı şekilde masonlukta din değildir. Mason olabilmek için Yüce bir Yaradana inanma zorunluluğu vardır. Evrenin ulu mimarı.

Zihninizde bir şeyler canlandı mı? En basit şekliyle anlatıyorum. Bir grup insan bir araya geliyor, amaçları barış, sevgi, kardeşlik eşliğinde mutlu mesut bir arada yaşamak.

Böyle ütopik bir şekilde yaşarken de kendini geliştirme, manevi ilerleyiş sağlama, bir ben var benden içeri sözündeki kişiyi bulma, ışık daha fazla ışık hedefine ulaşmak gibi amaçları vardır.

Kısaca masonlar diyor ki sizin zannettiğiniz gibi dünyayı biz yönetmiyoruz, şeytana tapmıyoruz, iyi insanı daha iyi bir insan haline getirmeye çalışıyoruz.

Daha doğrusu herkes kendisini o düzeye getirmeye çalışıyor, kendisini yontarak, ya da yontularak. Bunu demelerinin sebebi her ülkenin büyük locası var ve bunlar bağımsız.

Diyelim Amerika, İngiltere, Türkiye’de büyük loca var. Bu 3 ülkenin localarını yöneten başka bir yer yok, hepsi birbirinden bağımsız.

Temel öğretileri aynı olabilir, amaçlarını söyledim zaten tasavvuftaki gibi kamil insan olmak. Başkada bir amaçları yok. En azından onlar öyle söylüyor. Masonlar hakkında verdiğim bu kısa bilgiyi kendi söylemlerinden yola çıkarak sizlere aktardım.

Eğer bu konuyla alakalı başka videolar isterseniz, sorularınız ile beraber yorum atın bende ona göre bir yol çizeyim. Unutmayın hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Hoşçakalın..

 

Cevap Yaz